Algemene informatie

Karakteristiek

Middenin het dorp Grijpskerk, op een omheind kerkhof, staat de hervormde kerk van Grijpskerk. Een geheel bepleisterd, relatief laag gebouw met een ranke dakruiter en rondom grote rondboogvensters. Het interieur is overdekt met een licht gestuukt tongewelf. Van het oorspronkelijke meubilair is alleen de preekstoel nog zeventiende-eeuws. Het beschilderde orgel is in 1832 geschonken door Aaltje Thomas Wiersema, wier naam duidelijk zichtbaar is op het orgelfront. Petrus van Oeckelen heeft het orgel later nog onder handen genomen en er zijn signatuur aan gegeven: rijtuigzwart met goud geschilderd.

Gebruik